Cine suntem?

“PflegeHELP AUSTRIA” – Asociația pentru sprijinirea și promovarea intereselor îngrijitorilor din Austria (PflegeHELP)

Asociația “PflegeHELP Austria” își dedică activitatea sprijinirii tuturor persoanelor care muncesc pe teritoriul Austriei și în Europa ca și îngrijitori pentru persoanele singure, bolnave, suferinde, în vârstă, cu handicap sau alte persoane care necesită ajutor.

Activitatea asociației este în totaliltate non-profit. Scopurile asociației sunt:

 • Sprijinirea îngrijitoarelor și îngrijitorilor în toate aspectele activității lor profesionale
 • Promovarea și sprijinirea integrării îngrijitorilor în Austria
 • Promovarea standardelor de calitate în activitatea de îngrijire
 • Promovarea schimbului de experiențe și informații între îngrijitori
 • Promovarea schimbului de informații între îngrijitori, persoanele aflate în grija lor, familiile acestora și instituțiile publice
 • Promovarea continuă a imaginii îngrijitorilor
 • Promovarea educației și formării îngrijitorilor
 • Promovarea gradului de conștientizare asupra impozitelor și taxelor aferente activității persoanelor care prestează munca de îngrijitor
 • Prevenirea și medierea extrajudiciară a litigiilor între îngrijitori, persoanele aflate în îngrijirea lor sau familiile acestora

Scopul asociației este atins prin următoarele mijloace:

 • Organizarea de întâlniri, prelegeri, seminarii, instruiri, evenimente de informare și consiliere.
 • Consilierea îngrijitorilor în toate aspectele dreptului profesional, în special cu privire la drepturile și obligațiile din Austria
 • Crearea de platforme pentru schimbul de informații între îngrijitori, persoanele îngrijite, familiile acestora și instituțiile publice
 • Crearea și gestionarea de platforme pentru intermedierea contractelor de îngrijire
 • Cooperarea și schimbul cu reprezentanții instituțiilor publice
 • Comunicări în mass-media precum și crearea de site-uri web relevante, materiale tipărite, activități de relații publice și marketing precum, în special cu privire la activitățile asociației și rezultatele acestora
 • Implementarea de măsuri de promovare a imaginii și de susținere a îngrijitorilor.
 • Servicii și activități legate de soluționarea extrajudiciară a litigiilor.