PflegeHELP Austria

Comunicat PflegeHELP – condiţiile de muncă ale îngrijitoarelor românce din Austria

COMUNICAT

PflegeHELP asistă la apariția unor preocupări oficiale accentuate, făcută publică de către ministrul de resort, privind ameliorarea condițiilor de muncă ale îngrijitoarelor de bătrâni la domiciliu, între care se găsesc bineînțeles și cele românce, membre ale asociației noastre. Aceste preocupări au în vedere faptul că numărul celor dependenți de o astfel de îngrijire este în continuă creștere și constituie astfel o provocare dificilă pentru politicile sociale din Austria.

PflegeHELP observă că există asociații austriece care promovează energic în spațiul public virtual nevoia schimbării radicale a modului de exercitare a profesiei de îngrijitoare de bătrâni la domiciliu în Austria, pe timp de 24 de ore. O așa-zisă abrogare a dreptului de a munci cu licență de liberă practică (Gewerbeschein) pentru îngrijitoarele de bătrâni la domiciliu nu este posibilă în contextul sistemului legislativ actual austriac. O abrogare nu este un demers constructiv pe termen scurt. 

Orice intervenție care ar împiedica libera exprimare a dreptului la muncă a „profesioniștilor“ (pentru a folosi termenul juridic românesc care descrie pe cel care deține o licență de liberă practică), făcută în mod pripit, fără o largă discuție publică prelabilă, la care să participe toți cei interesați, ar putea strica echilibrul sensibil existent pe piața muncii și pe cea a îngrijirii bătrânilor la domiciliu din Austria.

PflegeHELP cunoaște și urmărește cu atenție încercarea de conceptualizare, chiar și la nivelul unui singur land austriac, în viitor, a unui așa-zis „model hibrid” prin proiecte pilot, în care mâna publică, federală cât și regională (de land), ar urma să completeze (alături de utilizatorul privat) finanțarea angajării îngrijitoarelor de bătrâni la domiciliu alături cât și în favoarea persoanelor vârstnice din Austria. 

Dreptul muncii, aflat în prezent în vigoare în Austria, restrânge posibilitatea prestării “în flux continuu” a acestei meserii de către aceeași persoană și face ca relația angajat/angajator să fie una mai puțin favorabilă în ceea ce privește îngrijirea orară neîntreruptă (24 de ore) la domiciliu. Au mai existat și în trecut demersuri politice de restrângere a restrictivității dreptului muncii. Au fost demersuri partizane. Reușita lor a fost mediocră. Și astăzi asistăm la o situație similară. 

Interesul autorității publice privind ameliorarea funcționalității pieței îngrijirii vârstnicilor nu preocupă doar Austria ci și țări cu o piață mult mai mare și mai puțin normată, cum ar fi de exemplu, Germania.

Costurile unui asemenea model hibrid austriac ar depăși cu mult pe cele ale formelor de exercitare a profesiei existente, fiind pecuniar cât și organizatoric în defavoarea persoanelor vârstice, practic a acelora pentru care îngrijitoarele de bătrâni la domiciliu muncesc. Nu trebuie uitat faptul că austriecii sunt beneficiarii serviciilor de îngrijire de bătrăni la domiciliu, o muncă prestată de cetățeni ai UE, între care și cei din România.

Legea austriacă – în forma ei actuală – prevede posibilitatea exercitării acestei profesiuni nobile și dificile în ambele situații în care se poate afla prestatorul: întreprinzător independent cât și angajat. PflegeHELP nu pune la îndoială instituția juridică a derogării. Derogarea, prin lege specială, poate permite și pe termen scurt apariția unor situații mai favorabile în vederea exercitării oricărei profesii, nu doar a celei de îngrijitoare de bătrâni la domiciliu în Austria. Chiar și în relația angajat-angajator.  Dacă nevoia socială din Austria o cere!

Adrian Staicu, 
Președinte
PflegeHELP
www.pflegehelp.at 


Vă invităm să veniți alături de PflegeHELP pentru ca împreună să putem face mai multe pentru situația îngrijitoarelor românce din Austria. Puteți să deveniți membru al Asociației PflegeHELP făcând click AICI.